eMBayproject

eMBayproject

Zajmujemy się

Wspieramy działy HR w lepszym zrozumieniu problemów leżących na halach produkcyjnych, magazynowych czy warsztatach UR.
Robimy to po to, aby dopasować programy HR do rzeczywistych potrzeb zespołów.
Dzięki czemu budujemy silne, zmotywowane zespoły.
W pracy wykorzystujemy nowoczesne narzędzia, pozwalające zebrać i ocenić kluczowe z punktu widzenia projektu procesy.

Z jakimi problemami możesz zwrócić się do eMBay Project ?

 • Brak jasnego podziału ról i obowiązków
 • Brak, szczątkowa lub wybiórcza komunikacja
 • Brak ścieżek rozwoju
 • Częste i powtarzające się konflikty w zespołach
 • Niedopasowanie struktury do procesu
 • Nieefektywny system benefitów
 • Nieefektywny system premiowy
 • Niewystraczający lub brak zaangażowania Pracowników
 • Niska aktywność Pracowników w życiu Firmy
 • Zbyt wysokie koszty osobowe
 • Zwiększona ilość absencji chorobowych
 • Zwiększona rotacja wśród załogi
money, thought, cash, lightbulb, arrow

Wspieramy Działy operacyjne w doskonaleniu procesów.
Eliminujemy lub minimalizujemy wszelkiego rodzaju marnotrawstwo z procesów.

W pracy wykorzystujemy szeroki wachlarz dostępnych narzędzi, pozwalający zebrać i ocenić kluczowe z punktu widzenia projektu procesy.

Z jakimi problemami możesz zwrócić się do eMBay Project ?

 • Brak opomiarowania procesów
 • Długie postoje (przerwy)
 • Duża ilość reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • Duże straty materiałowe
 • Niestabilny proces (brak powtarzalności)
 • Za niska wydajność
 • Zbyt duże koszty procesu

Wspieramy Firmy w wdrożeniu od podstaw kultury Lean Manufacturing
Realizujemy także projekty rewdrożenia Lean (po nieudanych wdrożeniach)

 • opomiarowanie procesów (wdrażanie OEE, MTBF, MTTR, MTTF, INNE)
 • optymalizacje procesów logistyki wewnątrzzakładowej
 • rozwój Managementu (niski, średni) szczebel poprzez coaching, mentoring,

Nasze podejście do projektów optymalizacyjnych charakteryzuje się holistycznym i kompleksowym podejściem. Ogromną uwagę przywiązujemy do aspektów miękkich przy realizacji projektów. Dzięki temu efekty naszych działań są trwałe i często stają się naturalnym elementem kultury organizacji. Działamy w myśl zasady: Cele osiągamy wraz z Pracownikami a nie za pomocą Pracowników.

W zależności od rodzaju zagadnienia z którym się mierzymy dostosowujemy pakiet niezbędnych narzędzi i technik które pozwalają osiągać założone cele i gwarantują ich utrzymanie w czasie.

Prowadzone przez Nas projekty prowadzimy w zgodzie z obwiązującymi w danej organizacji systemami Zarządzania Jakością, Kulturą Organizacyjną i Strategią Klimatyczną.

Jesteśmy

organizacją wspierającą firmy w optymalizacji procesów produkcyjnych i procesów wpierających procesy produkcyjne.

Pracujemy dla każdej branży.

Działamy na terenie całej Polski

MB_foto

Absolwent ICAN Institute, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej, dodatkowo absolwent Szkoły Coachingu Meritum.
Doświadczony manager. Certyfikowany Coach. Certyfikowany Trener Lean Manufacturing.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w branży lotniczej, spożywczej oraz kosmetycznej, gdzie pełnił funkcję od operatora CNC, Kontrolera Jakości, Inżyniera Procesu, Kierownika Produkcji po Dyrektora Zakładu.
Pasjonuje się w niedyrektywnym zarządzaniu zespołami.
Moja główną pasją jest wspieranie organizacji w optymalizacji procesów produkcyjnych i procesów towarzyszących procesom produkcyjnym.
W realizowanych projektach mocno stawia na pracę zespołową i rozwój zespołów co gwarantuje trwałość wdrażanych zmian.

Skontaktuj się z nami